201211161353059330ohT93IdeDSE 8610 MKII.pngTS-1-4-Wilo94702013021113605961494uRrfGxD8004201302111360596073AQH23Fq3201211161353059334XhZNQU4RFlowStart-light1201302111360596314WFyw7Rzd

JO's Marin & Industrielektriska AB är ett marin- och industrielektriskt företag med huvudinriktning på service, konstruktion, tillverkning och installation av:

  • Larm och övervakningssystem för dieselmotorer och generatorer
  • Kompletta systemlösningar för generatoraggregat/ reservkrafts anläggningar
  • Tillverkning av paneler för styr- och övervakningssystem
  • Larm system för direkt- och fjärrövervakning
  • Kontroll och service på
    generatoraggregat/reservkrafts anläggningar
  • Fullskalig el service på stenkrossar