Utökad kapacitet

2017-08-30

Utökad kapacitet för el-service och reparationer på Stenkross anläggningar. Så som på generatoraggregat, larm och övervakningssystem.