I/O enheter

Fabrikat DSE

Ingångs Expansions Modul
- Kan tillhandahålla upp till 32 extra ingångar
- Fungerar upp till 1,2 km (0,75 miles) från värdmodulen
- Klämlist anslutning för snabb och enkel installation
- 4 moduler kan anslutas till 1 värdstyrenheten i taget
- LED för visning av kommunikation

Fabrikat DSE

Reläutgång Expansions Modul
- 10 moduler kan anslutas till 1 värdstyrenheten i taget
- 8 Programbara reläkontakter med LED-indikatorer, 4 NO
- LED för visning av kommunikation
- Klämlist anslutning för snabb och enkel installation

Fabrikat DSE

Ratiometrisk ingångs expansionsmodul
- 10 ingångar Programbara för digitala / resistiv 4-20 mA och 0-10 V AC
- Högst 4 moduler kan anslutas till 1 överordnad modul för att ge upp till 40 extra programmerbara ingångar
- Fungerar upp till 1,2 km (0,75 miles) från värdstyrenheten
- Klämlist anslutning för snabb och enkel installation
- Idealisk för applikationer där extern övervakning & kontroll är avgörande

Fabrikat DSE

RTD / Termisk Ingångs expansionsmodul
- 8 ingångar programmerbara för J-type/K-type termoelement, PT 100, 3 tråd RTD-sensorer
- Högst 4 moduler kan anslutas till 1 överordnad modul
- Fungerar upp till 1,2 km (0,75 miles) från värdstyrenheten
- Klämlist anslutning för snabb och enkel installation
- Idealisk för applikationer där temperaturövervakning är kritisk till exempel. motortemperatur, kapsling temperatur mm

Fabrikat DSE

Analog utgångs expansionsmodul
- 6 programmerbara utgångar såsom 4-20mA (0-20mA) och 0-10 V DC
- Högst 4 moduler kan anslutas till 1 överordnad modul för att ge upp till 24 extra programmerbara utgångar
- Fungerar upp till 1,2 km (0,75 miles) från värdstyrenheten
- Klämlist anslutning för snabb och enkel installation

Fabrikat DSE

- Extern display module

Kopplade till enheter

- DSE7410
- DSE7310

Fabrikat DSE

- Extern display module

Kopplade till enheter

- DSE7420
- DSE7320

DSE2548

Fabrikat DSE

Extern display module
- Programmerbara lysdioder
- 10 moduler kan länkas samman till en värdstyrenhet
- Fungerar upp till 1 KM (0.6 miles) från värdstyrenheten

Fabrikat DSE

Extern display module
- 7" färg Display

Kopplade till enheter

- DSE8810 DSE8860
- DSE8700
- DSE8610 DSE8660 DSE8620

Fabrikat DSE

- Extern display module
- 10" färg Display

Kopplade till enheter

- DSE8810 DSE8860
- DSE8700
- DSE8610 DSE8660 DSE8620

Fabrikat DSE

SNMP Gateway
- Status lysdioder för varje kommunikationsport.
- E-post / SNMP TRAP meddelanden vid panel händelser och driftstatus förändring.
- Enkel konfiguration via webbläsare - Ingen extra PC-programvara behövs.
- Stöder ett brett utbud av DSE paneler.
- Plug and socket-anslutningar och DIN-skena för snabb och enkel installation.

Fabrikat DSE

WEBnet Gateway
- Ethernet eller GPRS GSM 3G (med dubble anten ävenGPS)
- DSE APP
- Minskade besök och underhållskostnader
- Bränsle förvaltning
- Fel analysis
- Automatiska systemvarningar
- Maximerar systemets upptid

Fabrikat DSE

Sken-Bus styrning
- Kopplar två DSE MSC links, en för ‘bus 1’ och en för ‘bus 2’

Kopplade till enheter

- DSE8810 DSE8860
- DSE8700
- DSE8660

DSE7570

Fabrikat DSE

DSE7570 Mobil fasningsutrustning

DSE7570 Sync Lock Controller har utformats för manuell infasning/urfasning mellan nät/generator.

Där åtkomsten är begränsad, kan DSE Sync Lock används på ett maximalt avstånd av 200 m mellan DSE7570 Sync Lock Controller och DSE7510, DSE8610 Load Share module.

Kopplade till enheter

- DSE8610