AVR Spännings Regulator

- Mjuk start rampning
- Över magnetiserings skydd
- Förlust av spännings sensorskydd
- Val med DIP-switch för 2 spänningar, 2 frekvenser           och 4 stabilitetsintervall.
- LED-indikering för fel och driftsstatus 
- Under Frekvens (UFRO) skydd med valfritt momentant     steg
- Potentiometerjustering för spänning, droop, UFRO,         proportionell och integrerad förstärkning
- Fjärr justeringspotentiometer med -10 V till 10 V             signal och 5 kΩ, m.m.
- Programerbar med DSE815

DSE A108

- CAN-port J1939-kommunikation.
- Mjukt startrampning
- Under Frekvens (UFRO) skydd med valfritt momentant     steg
- Förlust av spänningssensor skydd
- Över magnetiserings skydd
- Fjärr justerings potentiometer med -10 V till 10 V           signal och 5 kΩ, m.m.
- Val med DIP-switch, 6 konfigurationer och 2                   stabilitetsintervall
- Potentiometerjustering för spänning, droop, UFRO,         proportionell och integrerad förstärkning
- LED-indikering för fel och driftsstatus
Programerbar via DSE815